Anasayfa » Kürtaj İlacı Kararı İnternette Serbest Konuşmayı Tehdit Ediyor teknoones
Teknoloji

Kürtaj İlacı Kararı İnternette Serbest Konuşmayı Tehdit Ediyor teknoones

Amerika Bölgesi Mahkemenin kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlama sonucu, en yaygın kürtaj biçimini tehdit etti. Yargıç Matthew Kacsmaryk sonucunda, posta yöntemiyle gönderilen müstehcenlik, doğum kontrolü ve kürtaj malzemelerini hedef alan 1873 tarihindeki Viktorya süreci yasası olan ve uzun zamandır kullanılmayan Comstock Yasasına atıfta bulunmuş oldu. Comstock Yasasının hemen hemen tamamının anayasaya aykırı olduğu kabul edilirken, kürtajla alakalı materyallerle alakalı hükümler hiç bir vakit açıkça bilakis çevrilmedi ve Kacsmaryk’in sonucunda yasayı kullanımı, 1990’lardan kalma, kürtajın uygulanmasına müsaade eden azca malum bir hükmü tekrar canlandırabilir. telekomünikasyon yasasına Bu karar, internetteki kürtajla alakalı içeriğe yönelik daha geniş çaplı bir baskının habercisidir.

Comstock Yasası’nın web çağıyla tekrar ilgisi, 1996 tarihindeki İletişim Ahlakı Yasası’na (CDA) dahil edilmesiyle izlenebilir. CDA’nın geçişi esnasında, yasa koyucular iki mühim değişikliği yasalaştırdı. İlki olan Cox-Wyden Değişikliği, çevrimiçi platformların içerik denetleme kararları için muafiyet sağlar ve bugün bildiğimiz şekliyle interneti inşa eden Bölüm 230’ün temelini atmasıyla büyük seviyede saygınlık görür. İkinci değişim olan Hyde/Comstock hükmü, çevrimiçi konuşmayı tehlikeli bir halde kısıtlayarak ters tesir yaratacak halde tasarlanmıştır. “Kürtaj yapmak için tasarlanmış, uyarlanmış ya da amaçlanan herhangi bir ilacı, ilacı, makaleyi ya da şeyi” yaymak için “etkileşimli bir bilgisayar hizmetinin” kullanımını kabahat sayıyor.

ACLU, kabul edildikten daha sonra Hyde/Comstock hükmüne itiraz etti. Sanger – Reno. Sadece, Clinton yönetimi hükmü uygulamayacağını bildirdi ve bu yüzden yargıç, davacıların “inandırıcı tatbik korkusu” bulunmadığını öne sürerek yasayı reddetti. Dolayısıyla, Hyde Değişikliği o zamandan beri atıl kalsa da, hiç bir vakit yasadan çıkarılmadı. Mevcut Yüksek Mahkeme’nin kürtaj haklarına yönelik düşmanlığıyla beraber, değişikliğin nihayet yürürlüğe girme riski artmakta, potansiyel olarak internet sayfalarını ve toplumsal medya platformlarını kürtajla alakalı içerik ve korkutucu çevrimiçi konuşmalardan görevli tutmaktadır.

Kürtaj karşıtı hareket, kürtaja erişimi sınırlama çabalarında daha yürekli olmaya devam ettiğinden, bu risk varsayımsal değildir. Son zamanlarda Teksas ve Iowa’da çıkarılan mevzuat, internetteki kürtajla alakalı içinde ne olduğu sansürlemeye yönelik bu artan baskıyı göstermektedir. Teksas’ta Eyalet Temsilcisi Steve Toth, kürtaja yol açan ilaçların sağlanması ve kürtajın kolaylaştırılması ile alakalı eylemler için hukuki ve cezai yaptırımlar getiren Bayan ve Çocuk Güvenliği Yasasını (HB 2690) çıkardı. Kurmaca en önemlisi, kürtaj ile alakalı informasyon veren ya da tanıtan internet sayfalarını barındıran İnternet Servis Sağlayıcılarını (İSS’ler) da hedefliyor. (Kurmaca, AidAccess.org ve PlanCpills.org dahil olmak suretiyle ISP’ler tarafınca sansürlenecek muayyen internet sayfalarını açıkça listeliyor.) Bu yasa tasarısı yasalaşırsa kanunsuzlara, kürtaj erişimiyle alakalı içinde ne olduğu sansürlemeye zorlamak için ISP’lere karşı hususi davalar açma yetkisi verecek.

Bu eyalet düzeyindeki faturalar, devlet yaptırımından ziyade halkın hususi davalarına dayanıyor. Bu, uygar haklar örgütlerinin mahkemede anayasaya aykırı bir yasaya itiraz etme periyodunu ortadan kaldırır şu sebeple bu tür durumlarda federal mahkemeler sanığın bu yasayı uygulamaktan görevli bir hükümet görevlisi olmasını koşul koşar. Ve hükümet değil, hususi vatandaşlar sıkıdüzen uyguladığı için, teknoloji şirketleri ya da kullanıcılar yasalar yürürlüğe girmeden ilkin uygulamayı engellemek için dava açamazlar. Bu, yasalarımızın yargısal denetime ait temel ilkesini geçersiz kılar. Kürtaj karşıtı aktivistler, ufak ve muntazam bir numarayla, temel anayasal hakları iyi mi baltalayacaklarını buldular.

Bu tür kanunsuz yaptırım, kürtaj karşıtı aktivistlerin, Yüksek Mahkeme bozmadan ilkin, 2021’de SB8 mükafaat yasası vesilesiyle Teksas’ta kürtaja erişimi ilk defa iyi mi kısıtlayabildiklerini gösteriyor. Roe Wade’e Karşı. Dava korkusu, davranışı soğutmak ve istenen kararı elde etmek için yeterlidir. Netice olarak, kürtajla alakalı bilgilere erişimi sürdüren teknoloji şirketleri için potansiyel hukuki repertuvar ya da dava açılma ve mühim yasal harcamalara ve zararlara maruz kalma olasılığı gerçekleşme edebilir.

Kaynak link

Kategoriler